European Childrens' Future University Network

{ 2006 - 2008 }

{_O.stronie_}_Wielojęzyczny portal ECFUN (European Children's Future University Network) popularyzujący różne dziedziny nauki i wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Projekt stworzony przez konsorcjum uczelni z Austrii, Malty, Polski (Politechnika Warszawska), Słowacji i Szwecji.

{_Zakres.prac_}_Przygotowanie wersji polskojęzycznej portalu (redakcja wykładów, przeprowadzenie wywiadów z autorami i ilustracje do tekstów polskich, tłumaczenie, konsultacje i redakcja tekstów zagranicznych), zarządzanie polską cześcią portalu; opracowanie koncepcji, scenariusza i tekstów na płytę CD promującą portal; organizacja pokazowych lekcji w szkołach z udziałem uczonych – autorów wykładów.

Portal działał do zakończenia finansowania ze środków Unii Europejskiej.

European Childrens' Future University Network - miniatura[ecfun02][ecfun03][ecfun04][ecfun05][ecfun06][ecfun07][ecfun08][ecfun12]