Czarodziejska Góra

{ 2008 }

{_O.projekcie_}_Projekt graficzny przygotowany w konkursie na przebudowę strony Fundacji Czarodziejska Góra. Organizacja pozarządowa działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, mających trudności z włączaniem się w pełnoprawne funkcjonowanie w życiu społecznym, organizuje obozy rehabilitacyjno-wspinaczkowe, inne formy aktywności w górach i programy edukacyjne dla osób postrzeganych jako marginalizowane ze względu na niepełnosprawność, problemowe środowisko rodzinne lub uzależnienia.

Czarodziejska Góra - miniatura[gora02][gora03][gora04][gora05][gora06]