Mała szkoła na turystycznym szlaku

{ 2008 }

{_O.stronie_}_Strona projektu, zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo i organizacje partnerskie. Celemprogramu była prezentacja walorów turystycznych kilkunastu miejscowości z całej Polski i dokonań działających w nich stowarzyszeń, zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

{_Zakres.prac_}_Adaptacja i modyfikacja szablonu strony, koncepcja struktury i zawartości, opracowanie tekstów, zdjęć i grafiki, administrowanie witryną, przygotowanie dziewięciu "stron-córek", przekazanych do samodzielnego prowadzenia organizacjom uczestniczącym w projekcie.

Mała szkoła na turystycznym szlaku - miniatura[szlak02][szlak04][szlak07][szlak08][szlak09][szlak11][szlak13][szlak14][szlak18]

{_Strona www_}